Een Nederlander i Zweden

Pobeda Publications AB planerar att ge ut tidningen "Een Nederlander i Zweden" år 2015 som ska distribueras gratis till holländska turister på väg till eller redan i Sverige.

Visar på intressant och upplysande sätt vad som finns att se och uppleva i Sverige.

 

Utkommer tre gånger per år, 30 000 ex/utgivning, distribueras på Weeze Airport, Tyskland, 2,4 miljoner passagerare per år, inklusive 1,3 miljoner holländare. Flyger dagligen till Växsjö och Stockholm/Skavsta.


Distribueras via Scandlines färjor Puttgarten-Rödby (2 million bilar per år), 100 000 holländska bilar Finnlines färjor, Malmö-Travemünde (1 miljon bilar per år), 40 000 holländska bilar.

Kontakta oss

info@pobeda.se
Tel. till annonsörer:

  • 076-810 49 20
  • 072-550 66 01
  • 072-550 66 02
  • 072-550 66 03
  • 072-550 66 04
  • 070-574 72 90