Ein Deutscher in Schweden

Pobeda Publications AB planerar att ge ut turisttidningen "Ein Deutscher in Schweden" år 2015 som ska distribueras gratis till tyskaturister på väg till eller redan i Sverige.


Visar på intressant och upplysande sätt vad som finns att se och uppleva i Sverige.


Utkommer tre gånger per år, 40 000 ex/utgivning, distribueras på Weeze Airport, 2,4 miljoner passagerare per år, inklusive 1,1 miljoner tyskar. Flyger dagligen till Växsjö och Stockholm/Skavsta.


Distribueras via Scandlines färjor Puttgarten-Rödby (2 million bilar per år, inklusive 420 000 tyska bilar). Finnlines färjor, Malmö-Travemünde (1 miljon bilar per år, inklusive 400 000 tyska bilar).

Kontakta oss

info@pobeda.se
Tel. till annonsörer:

  • 076-810 49 20
  • 072-550 66 01
  • 072-550 66 02
  • 072-550 66 03
  • 072-550 66 04
  • 070-574 72 90