Vindkrafttidningar

Vindkrafttidningarna ges ut av Pobeda Publication AB. Syftet med dem är att visa vad som finns och vad som är på gång i vindkraftbranschen i Jämtland, Västerbotten, Barentsregionen och i Västernorrland.

 

Tidningarna kommer att ge en bild av vilken betydelse vindkraften kan få för invånare och företag. De kommer att belysa vad redan befintliga vindkraftparker betytt i arbetstillfällen och hur ringa påverkan de fått på turism och annan lokal verksamhet. De kommer också att visa hur nya företag och arbetstillfällen skapas i Jämtland, Västerbotten och i Barentsregionen genom vindkraftsatsningar samt hur företag börjar tillverka komponenter och delar till verk lokalt. Vindkrafttidningarna innehåller reportage från arbetsplatser och intervjuer med entreprenörer.

 

Vindkraftcentrum arbetar för vindkraftsutbyggnaden i länet och vill med tidningen sprida relevant information till alla hushåll i detta område.

 

Här ser ni vår utgivna vindkrafttidning för Jämtland i pdf-format.

Vindkraft i Jämtland
Vindkraft i Jämtland
Vindkraft i Jämtland

Kontakta oss

info@pobeda.se
Tel. till annonsörer:

  • 076-810 49 20
  • 072-550 66 01
  • 072-550 66 02
  • 072-550 66 03
  • 072-550 66 04
  • 070-574 72 90