Vindkraft i Västerbotten

Pobeda Publication AB ger ut Vindkraftstidningen i samarbete med Regionförbundet i Västerbotten tillsammans med projektet WindEl.

 

Den naturliga mötesplatsen för projektörer, entreprenörer, kommuner, privatpersoner och andra intressenter.

 

Tidningen kommer att visa vilka vindkraftverk som finns i området idag, vilka som fått klart med tillstånd för att bygga nya samt vilka som planeras men ännu ej fått tillstånd. Den kommer att i artikelform täcka samtliga kommuner i länet.

 

Tidningen går ut till samtliga hushåll samt företag i branschen och beslutsfattare.

 

Missa inte chansen att föra fram ditt företag och ert engagemang i vindkraft i detta forum!

Kontakta oss

info@pobeda.se
Tel. till annonsörer:

  • 076-810 49 20
  • 072-550 66 01
  • 072-550 66 02
  • 072-550 66 03
  • 072-550 66 04
  • 070-574 72 90